Váš dodávateľ a zmluvný partner

Stiahnuť PDF

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Nemecko 

AG Gießen, HRB 8407

Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Schlitz


Konatelia: Vanessa Stützle, Aleš Drábek, Ansgar Weber

DIČ: DE 815 559 897

Registračné číslo WEEE RV21EEZ0000184

Náš zákaznícky servis je v prípade otázok, reklamácií a sťažností k dispozícii:
Po - Pia 8:00 - 18:00

Telefón: +421 258 419 273
E-mail: info@svetla.sk

svetlá.sk


Všeobecné obchodné podmienky

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru spotrebiteľom na diaľku predpísané zákonom nájdete v bode 6. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako”VOP”).

Na uloženie týchto podkladov a na nahliadnutie do textu zmluvy (text ponuky) porovnajte, prosím, bod 2 VOP.

 1. Platnosť
 2. Možnosti uloženia a nahliadnutie do textu zmluvy
 3. Zmluvní partneri, jazyk a uzavretie zmluvy
 4. Ceny, poštovné, príplatok za znížené množstvo, zľava pri objednaní
 5. Platba, dodanie
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy
 7. Naše dobrovoľné 50 dňové právo na vrátenie
 8. Výhrada vlastníctva
 9. Záruka a vybavovanie sťažností
 10. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
 11. Riešenie sporov pre spotrebiteľov
 12. Použiteľné právo, príslušnosť súdu
 13. Salvátorská doložka
 14. 1. Platnosť

  1.1.

  Dodávame výlučne podľa nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú základom všetkých zmlúv uzavretých na základe ponúk na stránke nášho internetového obchodu. Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa, ktoré sú v rozpore alebo sa líšia od nasledujúcich ustanovení sú neplatné. Nasledujúce obchodné podmienky platia výlučne aj vtedy, keď sme dodávku a výkony zrealizovali bez výhrad i keď sme vedeli o podmienkach dodávateľa, ktoré sú v rozpore, alebo sa líšia od nasledujúcich obchodných podmienok.

  1.2.

  Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o spotrebiteľoch, sú to fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikatelia (komerční odberatelia) sú fyzické alebo právnické osoby alebo osobné spoločnosti s právnou subjektivitou, ktoré objednávajú na komerčné účely, účely výkonu samostatnej zárobkovej činnosti alebo slobodného povolania. Zákazníkmi v zmysle týchto VOP sú spotrebitelia aj podnikatelia.

  1.3.

  Ak sa ako lehoty uvádzajú pracovné dni, tak sa tým rozumejú všetky dni v týždni s výnimkou sobôt, nediel a zákonných sviatkov v našom sídle v Hessensku, v Nemecku.

  2. Možnosti uloženia a nahliadnutie do textu zmluvy

  2.1.

  Všeobecné obchodné podmienky máme pre vás vždy pripravené na našej webovej stránke. Takisto ich nájdete v procese objednávania a ako prílohu k potvrdeniu objednávky, ktoré sa vám odošle automaticky. Tento e-mail potvrdzujúci objednávku nie je vyhlásenie o akceptácii zmluvy. Podmienky vzniku kúpnej zmluvy nájdete v bode 3.3. a 3.4. týchto VOP.

  2.2.

  Každému zákazníkovi ponúkame prístup chránený heslom ("môj účet"). Po príslušnej registrácii si tu môžete spravovať vaše údaje a pozerať údaje o objednávkach. Zákazník sa zaväzuje zaobchádzať s osobnými údajmi o prístupe dôverne a nesprístupniť ich žiadnym nepovolaným tretím osobám.

  3. Zmluvní partneri, jazyk a uzavretie zmluvy

  3.1.

  Vaším zmluvným partnerom je spoločnosť Lampenwelt GmbH, Seelbüde 13, 36110 Schlitz. Zmluvy v našom internetovom obchode sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Naše reklamné ponuky sú nezáväzné, pokiaľ sa nestanú obsahom zmluvnej dohody.

  3.2.

  Pred odoslaním vašej objednávky máte možnosť kontroly a opravy údajov, ktoré ste zadali. Odoslaním vašej objednávky odovzdávate záväzný prejav vôle. Potvrdenie prijatia objednávky nasleduje priamo po prijatí vašej objednávky. Toto potvrdenie o prijatí sa generuje automaticky a nepredstavuje vyhlásenie o akceptácii.

  3.3.

  PZáväzná zmluva je uzavretá ihneď po vašej objednávke, ak prijmete príslušnú výzvu a dokončíte svoju objednávku platbou prostredníctvom jednej z online platobných služieb, ktoré vám ponúkame, potvrdením platobného pokynu. Naše online platobné služby sú PayPal, Apple Pay, platba kreditnou kartou prostredníctvom Adyen N.V. a Apple Pay.

  3.4.

  Ak ste si na vašu objednávku vybrali možnosť platby na faktúru alebo na dobierku, dôjde k uzavretiu záväznej zmluvy až s príchodom oznámenia o odoslaní tovaru alebo iného výslovného potvrdenia prevzatia zaslaného e-mailom.

  3.5.

  Celú objednávku alebo jej časť môžete stornovať predtým, ako sme prijali návrh zmluvy. Nevzniknú pritom žiadne iné náklady okrem sprostredkovateľských nákladov podľa základných taríf.

  3.6.

  Pokiaľ by ste si chceli u nás objednať telefonicky, ponúkame vám spôsoby úhrady platbou vopred alebo na dobierku. Čas uzavretia zmluvy sa riadi podmienkami uvedenými v bode 3.3 a 3.4 týchto VOP. V nadväznosti na vašu objednávku e-mailom dostanete informácie o uzavretí zmluvy a tieto VOP.

  4. Ceny, poštovné, príplatok za znížené množstvo, zľava pri objednaní

  4.1.

  Pre objednávky v našom internetovom obchode platia ceny v eurách uvedené v ponuke v čase objednávky. Uvedené ceny sú konečné ceny, to znamená, zahŕňajú aktuálne platnú slovenskú zákonnú daň z pridanej hodnoty vo výške 20 % a ostatné súčasti ceny.

  Naše ceny zahŕňajú príslušnú zákonnú daň z pridanej hodnoty. Ak objednávate z inej krajiny, sadzba DPH, ktorá sa má účtovať, sa môže líšiť. Príslušná sadzba DPH sa zobrazí pri dokončení objednávky a je uvedená na faktúre. Pre zákazníkov zo štátov, ktoré nie sú v EÚ (napr. Švajčiarsko) sa ceny účtujú pri procese Check-Out bez dane z pridanej hodnoty.

  Okrem uvedených cien účtujeme za dodanie v rámci Slovenska pri objednávke v hodnote do 15,00 EUR poštovné vo výške 4 EUR a príplatok za objednávku vo výške 3 EUR; pri objednávke v hodnote od 15,00 EUR do 19,00 EUR poštovné vo výške 4 EUR za objednávku. Od objednávky v hodnote 20 EUR dodávame v rámci Slovenska bez poštovného. Ďalšie podrobnosti o našom poštovnom nájdete tu.

  Zásielky na dobierku vybavuje na Slovensku DPD. Pri objednávke na dobierku vznikajú nezávisle od hodnoty objednávky náklady vo výške 1,97 €. Zásielku na dobierku je možné doručiť len do Slovenskej republiky.

  V prípade balíku nadmerných rozmerov sa účtuje poplatok 24,90 €. Tento poplatok bude zobrazený po pridaní produktu do košíka. Za nadštandardný balík počítame napríklad objemné lustre, veľké kancelárske lampy apod.

  4.2.

  Pri dodávkach do tretích štátov môžu pri dovoze vzniknúť ďalšie náklady (clá, colné poplatky a dovozná daň z pridanej hodnoty). Náklady znáša zákazník. Ďalšie informácie o dovoznej dani z pridanej hodnoty a špeciálne informácie pre Švajčiarsko si môžete načítať tu.

  4.3.

  Pri objednávaní ako podnikateľ v rámci cezhraničných dodávok je potrebné uviesť platné IČ DPH ako súčasť objednávky alebo v účte zákazníka. Zadaním platného IČ DPH do určeného poľa zákazník potvrdzuje, že objednávku zadáva ako podnikateľ v rámci svojho podnikania. Ak zákazník nezadá IČ DPH, zadá zahraničné IČ DPH alebo zadá neplatné IČ DPH, potvrdzuje, že objednávku nepodáva ako podnikateľ alebo nie v rámci svojho podnikania. V takom prípade sa zákazník považuje za spotrebiteľa. Následná zmena alebo úprava nie je možná.

  5. Platba, dodanie

  5.1.

  Platba vopred:Jednoduché a bezplatné. Pri spôsobe platby vopred zaplatíte zálohu. Tovar vám bude rezervovaný na štrnásť dní. Sumu prevediete na účet spoločnosti Lampenwelt GmbH. Bankové údaje nájdete v potvrdení našej objednávky. Po prijatí platby bude vaša objednávka odoslaná podľa informácií o dodacej lehote na stránke s podrobnými informáciami o výrobku. Ak do štrnástich dní nedôjde k úhrade, rezervácia tovaru sa zruší a objednávka sa automaticky zruší.

  Platba kreditnou kartou prostredníctvom spoločnosti Adyen N.V. (VISA, Mastercard, Maestro).: Spracovanie kreditných kariet vykonáva spoločnosť Adyen N.V., Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandsko, Registračný súd: Holandská obchodná komora, registračné číslo: 34259528. Zadáte číslo svojej kreditnej karty, jej platnosť a overovacie číslo. Tieto informácie sa u nás neukladajú, ale prenášajú sa priamo do spoločnosti Adyen N.V. pomocou zabezpečeného 128-bitového šifrovania SSL. Vaša kreditná karta musí byť registrovaná bankou, ktorá ju vydala, pre overovací postup Verified by VISA a MasterCard SecureCode. Overenie pomocou osobného bezpečnostného kódu prebieha bezpečne medzi vami a vašou bankou. Po prijatí objednávky sa suma rezervuje na vašej kreditnej karte. Kreditná karta sa zaťaží okamžite po odoslaní objednávky. Táto jednoduchá a rýchla forma platby je pre vás úplne bezplatná. Debetná karta / EC karta: Po zadaní údajov sa suma faktúry odpíše z vášho účtu. Rovnako ako platba kreditnou kartou je aj tento spôsob platby pre vás bezplatný.

  Dobierka:Zasielanie na dobierku sa na Slovensku realizuje výlučne prostredníctvom DPD a ich zmluvných prtnerov. Pri výbere tohto spôsobu zaslania uhradíte fakturovanú sumu vrátane nákladov na dobierku v hotovosti doručovateľovi. Podrobnosti k týmto nákladom nájdete v bode 4.1.

  5.2.

  Tovar doručuje na celom území Slovenska poskytovateľ prepravných služieb. Neumožňujeme zásielky do poštových priečinkov alebo zásielky uložené na pošte. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, vykonáva sa doručenie prepravnou spoločnosťou po obrubník, na adresu dodania, ktorú uviedol objednávateľ.

  5.3.

  Ak ste si objednali viacero druhov výrobkov s rôznymi dodacími lehotami, budeme sa snažiť o kompletnú dodávku. V prípade značných rozdielov sa v danom prípade budeme snažiť dodať vám oddelene položky, ktoré sa dajú dodať. Prípadné poštovné sa vám bude v takomto prípade účtovať len raz.

  5.4.

  Povinnosť dodania odpadá, ak nám samým nedodajú správne a včas a za nedostupnosť nezodpovedáme. V prípade nedostupnosti tovaru vás budeme ihneď informovať a prípadné realizované platby bez zbytočného odkladu vrátime.

  5.5.

  Dodacia lehota sa môže predĺžiť z dôvodov obmedzenia štrajkom a výlukami, ako aj ďalších okolností, ktoré nedokážeme ovplyvniť, hlavne v prípade meškania dodávok z dôvodov vyššej moci.

  5.6.

  V prípade spotrebiteľov prechádza pri zásielkovom predaji riziko neočakávaného zániku alebo pokazenia predávaného tovaru odovzdaním tovaru spotrebiteľovi alebo ním určenému príjemcovi. Platí to nezávisle od toho, či bola zásielka poistená alebo nie. Pri vyzdvihnutí spotrebiteľom prechádza riziko neočakávaného zániku alebo pokazenia tovaru odovzdaním kupujúcemu. Pri zásielkovom predaji podnikateľovi prechádza riziko neočakávaného zániku alebo neočakávaného pokazenia na kupujúceho vydaním zasielateľskej spoločnosti alebo okrem toho osobe alebo inštitúcii určenej na vykonanie zaslania.

  6. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  6.1.

  Nižšie nájdete poučenie o predpokladoch a dôsledkoch zákonného práva na odstúpenie od zmluvy v prípade zásielkového predaja. Nekomerčným maloobchodným predajcom prislúcha najmä zákonné právo na odstúpenie od zmluvy.

  Poučenie o odstúpení od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy

  Podľa zákona máte právo zrušit túto zluvu do štrnástich dní bez udania dôvodu. Avšak náš e-shop vám ponúka 50 dní.

  Lehota na vrátenie sa počíta odo dňa, od ktorého ste vy, alebo vami uvedená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar do vlastníctva, príp. mali tovar vo vlastníctve.

  Na vykonanie práva na odstúpenie od zmluvy, nás (Lampenwelt GmbH, Seelbüde 13, 36110 Schlitz, Tel: +421 25 8419 273, E-mail: podpora@svetla.sk) musíte informovať jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí, odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete vyplniť vzorový formulár alebo využiť náš portál pre vrátenie tovaru. Ak využijete túto možnosť, tak vám ihneď (napr. e-mailom) zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy.

  Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak toto oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Ak od tejto zmluvy odstúpite, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že ste si vybrali iný druh dodávky ako ponúknutú, najvýhodnejšiu štandardnú dodávku), bezodkladne a najneskôr do štrnásť dní odo dňa, kedy sme prijali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie použijeme tie isté platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, ibaže by sme s vami výslovne dohodli niečo iné; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudú účtované poplatky. Vrátenie vám môžeme odmietnuť dovtedy, kým tovar nedostaneme naspäť alebo kým nedostaneme potvrdenie, že ste tovar zaslali späť, v závislosti od toho, čo nastane skôr.

  Tovar nám (Lampenwelt GmbH, Seelbüde 13, 36110 Schlitz) musíte bezodkladne a v každom prípade zaslať alebo odovzdať najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak ste tovar odoslali pred uplynutím lehoty štrnásť dní. Náklady na vrátenie tovaru znášame my. Za prípadné zníženie hodnoty tovaru ručíte len vtedy, ak je toto zníženie hodnoty spôsobené manipuláciou s tovarom, ktorá nie je potrebná na kontrolu kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

  6.2. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

  Existujú zákonné výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy (§ 312g občianskeho zákonníka), pričom si vyhradzujeme, odvolávať sa voči vám na nasledujúce úpravy: Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v prípade zmlúv na dodávku tovarov, ktoré nie sú vyrobené a na ich výrobu je rozhodujúci výber alebo určenie spotrebiteľa alebo sú vyrobené jednoznačne podľa osobných potrieb spotrebiteľa.

  6.3.Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

  "Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy" spomenutý vo vyššie uvedenom poučení o odstúpení od zmluvy nájdete nižšie. Nemusíte ho povinne použiť, no v každom prípade môžete vaše odstúpenie od zmluvy sformulovať aj sami, alebo využiť náš portál pre vrátenie tovaru.

  (Ak chcete odstúpiť od zmluvy, potom vyplňte, prosím, tento formulár a pošlite nám ho späť.)


  Na adresu:
  Lampenwelt GmbH
  Seelbüde 13
  36110 Schlitz
  Nemecko
  Tel.: +421 (0) 258 419 273
  E-mail: info@svetla.sk

  Týmto odstupujem/odstupujeme (*) od mnou/nami (*) uzavretej zmluvy o kúpe nasledujúcich tovarov (*)/ poskytnutí nasledujúcej služby (*)
  objednanej dňa (*)/obdržanej dňa (*)
  meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:
  adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:
  podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len pri oznámení v papierovej forme):
  dátum:
  (*) nehodiace sa prečiarknite.

  Nedodržanie vyššie uvedených pokynov sa netýka účinného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a nezhoršuje vaše právne postavenie.

  6.4.

  Lampy sú väčšinou ľahko rozbitné a citlivé výrobky a preto sa s nimi musí zaobchádzať s náležitou opatrnosťou. Pred vrátením, prosím, tovar podľa možnosti starostlivo zabaľte, najlepšie do originálneho kartónu so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Bez všetkého použite dodaný obalový materiál a v prípade potreby ochranný vonkajší obal.

  6.5.

  Ak ste na vašu objednávku dostali na základe dosiahnutej hodnoty objednávky zvýhodnenie vo forme našich zliav pri objednaní alebo zľavu z ceny cez naše poukážky a pre odstúpenie od časti zmluvy znova nedosiahnete hodnotu objednávky potrebnú na zvýhodnenie, bude vám doúčtovaný rozdiel sumy, ktorý vychádza zo zvýhodnenia, ktoré ste dostali v porovnaní s hodnotou pôvodnej objednávky.

  7. Naše dobrovoľné 50 dňové právo na vrátenie

  7.1.

  Bez ohľadu na vaše zákonné právo na vrátenie vám poskytujeme dobrovoľné právo na vrátenie 50 dní od obdržania tovaru. S týmto právom na vrátenie môžete vypovedať zmluvu aj po uplynutí 14-dňovej zákonnej lehoty (pozri poučenie o odstúpení od zmluvy v bode 6) na odstúpenie od zmluvy tým, že nám tovar vrátite do 50 dní po jeho obdržaní.

  Lehota začína plynúť po kompletnom obdržaní tovaru. Na dodržanie lehoty stačí včasné odoslanie tovaru alebo žiadosti o vrátenie. Dobrovoľné právo na vrátenie sa môže uplatniť len zaslaním tovaru späť, ibaže by tovar nebolo možné zaslať ako balík. Náklady na vrátenie preberáme my. Využite na to náš portál pre vrátenie tovaru. Tovar nespôsobilý na zaslanie balíkom vyzdvihne nami poverená prepravná spoločnosť. V takomto prípade je potrebné vopred kontaktovať naše služby zákazníkom.

  7.2.

  Ak tovar vrátite v súlade s dobrovoľným právom na vrátenie, vrátime vám kúpnu cenu. Tovar, prosím, zašlite späť starostlivo zabalený – pokiaľ možno v originálnom kartóne so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Pre vrátenie tovaru poskytujeme spätný štítok. To znamená, že balík je možné bezplatne odovzdať uvedenému poskytovateľovi prepravných služieb. Ak by ste mali ťažkosti s obalom alebo používaním nášho portálu na vrátené dodávky , obráťte sa, prosím, na naše služby zákazníkom.

  7.3.

  Predpokladom nášho dobrovoľného práva na vrátenie je, že ste tovar nepoužívali nad rámec kontroly kvality, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak už ste tovar využívali nad rámec tejto kontroly, nemôžete sa viac dovolávať dobrovoľného práva na vrátenie. Dobrovoľné právo na vrátenie je takisto vylúčené, ak tovary nie sú prefabrikované a na ich výrobu je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľa alebo sú zhotovené jednoznačne podľa osobných potrieb spotrebiteľa.

  7.4.

  Majte, prosím, na pamäti, že podmienky uvedené v § 7 neplatia počas prvých 14 dní (zákonné právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 6 VOP) dobrovoľného práva na vrátenie, ale len počas 36 dní, ktoré nasledujú po nich.

  8. Výhrada vlastníctva

  Tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia.

  9. Záruka a vybavovanie sťažností

  9.1.

  V prípade chýb tovaru vzniká zákazníkovi zákonné právo na ručenie za chyby (zodpovednosť za chyby výrobku). Na nami dodaný nový tovar platí voči spotrebiteľom zákonná záručná lehota 2 roky. Lehota začína plynúť po dodaním tovaru. Ručíme podľa zákonných predpisov, o.i. neručíme za také škody, ktoré spočívajú v neodbornej montáži (nedodržanie hraničných hodnôt sieťového napätia a/alebo neodbornom používaní (napr. používanie výrobkov bez príslušného označenia „odolný voči prímorským poveternostým podmienkam“ v prostredí s veľmi slaným vzduchom alebo používanie výrobkov bez príslušnej triedy ochrany IP44 a viac) na miestach s konštantne nadpriemerne vysokou vlhkosťou vzduchu a/alebo v neodbornej údržbe (napr. používaním nevhodných čistiacich prostriedkov, použitím predmetov s ostrými hranami) predaných výrobkov, vyplývajú z opotrebenia podmieneného používaném alebo iného bežného opotrebenia, zo svojvoľnej modifikácii výrobku (napr. nadstavby a prestavby)

  Naša zodpovednosť vo vyššie uvedených prípadoch odpadá len vtedy, keď za škody nezodpovedáme. Pri údajoch uvádzaných k priemernej životnosti žiaroviek ide o priemerné hodnoty. Nejde o záruku, že žiarovka dosiahne minimálne túto životnosť. Nároky zo zodpovednosti za chyby voči podnikateľom sa obmedzujú pri dodaní nového tovaru na obdobie jedného roka od dodania.

  Pri použitom tovare môžeme prebrať bezplatnú zodpovednosť za chyby len voči spotrebiteľom a len počas jedného roka po odovzdaní tovaru. Pri dodávke použitého tovaru podnikateľom je zodpovednosť za chyby vylúčená.

  9.2.

  Podnikatelia musia zrejmé chyby oznámiť obratom písomne, najneskôr však v lehote 5 dní od prijatia tovaru. Pri zistení chýb, ktoré nie sú zjavné, platí povinnosť neodkladnej reklamácie, najneskôr do 5 dní od odhalenia chyby. Na dodržanie práv kupujúceho stačí včasné odoslanie oznámenia. V opačnom prípade sa aj vzhľadom na danú chybu považuje tovar za schválený. Na dodržanie lehoty stačí včasné odoslanie. Pre obchodníkov platí podporne § 377 obchodného zákonníka.

  9.3.

  Z obmedzení a výluk ručenia zo záruky vyplývajúcich z vyššie uvedených úprav k bodu 9.1. a 9.2 sú výslovne vyňaté nároky na náhradu škody spočívajúce v chybe súvisiacej s ujmou na živote, so zranením, s poškodením zdravia, ktoré vyplývajú z porušenia povinnosti ktorú priznávame, ako aj nárokov na náhradu škody za iné škody, ktoré vyplývajú z nášho úmyselného porušenia povinnosti alebo z hrubej nedbanlivosti. Na vyššie vylúčené nároky sa uplatňuje zákonné premlčanie 2 roky. Obmedzenia alebo celkové vylúčenie nárokov zo zodpovednosti za chyby neplatí v prípade nášho prevzatia záruky za kvalitu alebo nášho úmyselného zamlčania chyby v zmysle § 444 občianskeho zákonníka. Prípadná záruka výrobcu zostáva takisto nedotknutá. Nedotknutá zostáva okrem toho úprava § 478 občianskeho zákonníka o postihu obchodníka pri predaji novovyrobeného tovaru spotrebiteľovi. Pokiaľ je naše ručenie vylúčené alebo obmedzené, príp. boli v predchádzajúcom texte upravené výnimky z neho, platí to aj pre osobné ručenie našich zamestnancov, pracovníkov, zákonných zástupcov a pomocných síl.

  9.4.

  Záručné právo sa riadi podľa zákonných ustanovení občianskeho zákonníka. V rámci záručnej lehoty sme pri chybách, ktoré podliehajú zákonnej záruke, povinní bezplatne poskytnúť dodatočné plnenie, t. zn. odstrániť chyby alebo poskytnúť náhradnú dodávku. Spotrebiteľ ako zmluvný partner si môže vybrať, či má v prípade chyby dôjsť k dodatočnému plneniu odstránením chyby alebo náhradnou dodávkou. Za existencie osobitných v zákone upravených predpokladov sme oprávnení zamietnuť druh vybratého dodatočného plnenia, hlavne ak by toto bolo možné len za neprimeraných nákladov a iný druh dodatočného plnenia by zostal pre zmluvného partnera bez značnej ujmy. Pri zmluvách s podnikateľmi poskytneme druh náhradného plnenia podľa nášho výberu. Ak by sme neboli ochotní odstrániť chyby alebo dodať náhradný diel, alebo by sme neboli v stave, alebo by sa to omeškalo nad rámec primeranej lehoty z dôvodov, ktoré neuznávame, alebo ak by iným spôsobom zlyhalo odstránenie chýb alebo dodanie náhradného dielu, ste podľa vášho výberu oprávnený, požadovať príslušné zníženie kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

  9.5.

  Na spokojnosti zákazníka nám záleží. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť niektorým spôsobom kontaktovania uvedeným na začiatku. Snažíme sa preveriť vašu žiadosť čo najrýchlejšie a po prijatí podkladov, príp. po podaní vašej sťažnosti sa vám ozveme. Dajte nám však na to istý čas, pretože v prípadoch záruk si to často vyžaduje zapojenie výrobcu. V prípade sťažností nám pomôžete, ak nám čo najpodrobnejšie opíšete problém a prípadne zašlete kópiu podkladov k objednávke alebo minimálne uvediete číslo objednávky, číslo zákazníka, atď. Ak by ste ani po uplynutí 5 pracovných dní nedostali žiadnu odpoveď, pýtajte sa, prosím, na to. V ojedinelých prípadoch môžu u nás alebo u vás e-maily zostať v spamovom filtri, alebo sa k vám správa nedostala inou cestou alebo omylom sa nedoručila.

  9.6.

  Prípadné rozšírené záruky výrobcov zakladajú výlučne nároky voči nim ako poskytovateľom záruk. Zákonné nároky na odstránenie chýb voči nám ako predajcovi zostávajú nedotknuté.

  9.7.

  V prípade otázok ohľadom servisu alebo ďalších žiadostí sa, prosím, obráťte na naše služby zákazníkom, ktoré nájdete nižšie:

  Lampenwelt GmbH
  Seelbüde 13
  36110 Schlitz
  Nemecko

  Telefón: +421 258 419 273

  E-mail: info@svetla.sk

  10. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  Naša ochrana osobných údajov sa v praxi riadi podľa ustanovení zákona, hlavne podľa Bundesdatenschutzgesetz (spolkového zákona o ochrane údajov)(BDSG) a Telemediengesetz (TMG) (zákona o prostriedkoch komunikácie na diaľku) a Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) (všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní osobných údajov nájdete v našich zásadách o ochrane údajov, ktoré obsahujú aj údaje o posúdení úverovej bonity, v rámci ktorej sa vypočítajú hodnoty pravdepodobnosti výpadku platieb, pričom sa pripájajú aj údaje o vašich adresách.

  11. Riešenie sporov pre spotrebiteľov

  Vždy sa snažíme dospieť k vzájomnému porozumeniu s našimi zákazníkmi. Využite prosím kontaktnú linku nášho zákazníckeho centra na e-mailovej adrese info@lights.ie alebo nás kontaktujte prostredníctvom jedného z ďalších kontaktných prostriedkov dostupných na našej stránke. Európska komisia ponúka prostredníctvom tohto odkazu. platformu na riešenie sporov online s ďalšími informáciami o tejto téme.Nie sme však zo zákona povinní a nezúčastňujeme sa formálneho postupu riešenia sporu.

  12.1.

  Pre všetky právne záležitosti alebo iné právne vzťahy s nami platí právo Nemeckej spolkovej republiky. Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a prípadné iné medzištátne dohovory, aj po ich prebratí do nemeckého práva sa neuplatňujú. V prípade zmlúv na účel, ktorý nemožno prisudzovať pracovnej alebo komerčnej činnosti (zmluva so spotrebiteľom), zahŕňa tento výber práva, že spotrebiteľovi vzniká zaručená ochrana, ktorú mu nie je možné odňať záväznými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má svoj obvyklý pobyt.

  12.2.

  V obchodnom styku s obchodníkmi a právnickými osobami verejného práva je pre všetky právne spory nad rámec týchto obchodných podmienok a individuálnych zmlúv uzatvorených v rámci ich platnosti, vrátane zmenkových a šekových kariet dohodnutá príslušnosť súdu v sídle našej obchodnej spoločnosti. V takomto prípade sme okrem toho oprávnení podať žalobu na súd v sídle zákazníka. Predchádzajúcou úpravou nie je dotknutá prípadná výlučná príslušnosť súdu.

  13. Salvátorská doložka

  V prípade, že by niektorá z týchto obchodných podmienok nebola právoplatná vôbec alebo len čiastočne, alebo by svoju právoplatnosť stratila neskôr, nie je tým v ostatnom dotknutá platnosť všeobecných obchodných podmienok. Tieto neúčinné ustanovenia sa nahradia zákonnými ustanoveniami. Obdobné platí v prípade, keď majú všeobecné obchodné podmienky nepredvídateľnú medzeru.

  S účinnosťou od decembra 2022

  svetlá.sk