Akustické závesné svietidlá pre kancelárie
ENHANCED WELL-BEING VĎAKA LEPŠEJ PRIESTOROVEJ AKUSTIKE

Akustické svietidlá


Hluku z tlačiarní, telefonických hovorov alebo klávesníc sa v každodennom kancelárskom živote nedá vyhnúť. V záujme zachovania produktivity a ochrany zdravia zamestnancov pred stresom z hluku (ktorý znižuje výkonnosť zamestnancov až o 10 %), sa moderné spoločnosti spoliehajú na zvukovoizolačné opatrenia. Jedným z najúčinnejších opatrení, ktoré kombinuje nevyhnutnosť umelého osvetlenia kancelárie so zvukovou pohltivosťou, sú akustické svietidlá.

Formy hluku

Hluk na stavenisku
Aurálne účinky hluku

Priamo ovplyvňujú sluch, napr. akustická trauma. Tie sa v každodennom kancelárskom živote vyskytujú iba zriedkavo, ale čo sa týka bezpečnosti práce, napr. pri stavebných prácach, sú dôležitou témou.

Hluk v kancelárii
Extra aurálne účinky hluku

Sú stresovou reakciou na príliš vysokú hladinu hluku, ktorá sa napr. prejavuje zníženou výkonnosťou, ale týkajú sa aj zdravia. Najčastejšie sa vyskytujú v každodennom kancelárskom živote.

Hluk mnohých ľudí
Fenomén koktailovej párty

Nedostatočné potlačenie hluku má za následok, že budú počuť aj osobné rozhovory. Chýba akustická súkromná sféra a človek sa neustále cítite „odpočúvaný“.

Blok informácií – právne normy

Čo sa týka kancelárie, neexistujú žiadne zákonom stanovené hraničné hodnoty hluku. Norma DIN EN ISO 11690-1 však odporúča maximálne hodnoty, ktoré zohľadňujeme pri našom poradenstve tak, ako aj ďalšie odporúčania štátnych inštitúcií a profesijných združení.

  • Hladiny akustického tlaku >55 dB sú už vnímané ako rušivé

  • Pri >70 dB trpí kvalita hovoru, či rozhovoru

  • V kanceláriách by hluk pozadia a šum pozadia nemal prekročiť 30 – 45 dB

  • Na priemyselných pracoviskách sa hlučnosti pozadia 65 – 70 dB takmer nedá vyhnúť

Akustické podlahové lampy kancelária

Najväčšie zaťaženie hlukom treba v kancelárii očakávať od elektronických zariadení a samotných pracovníkov. S dobrým konceptom kancelárie a akustickými lampami vysokej kvality sa postaráme o lepšiu priestorovú akustiku a tým aj o vyššiu mieru spokojnosti zamestnancov.

Miesta použitia akustických lámp

Existuje niekoľko možnosti, ako znížiť hluk v kancelárii (ďalšie opatrenia nájdete nižšie). Aj vo verejných priestranstvách, napr. v gastronómii, patrí akustická prestávka k dobrému bontónu. Praktickým a esteticky náročným riešením sú akustické svietidlá. Zjednocujú osvetlenie a zvukovú pohltivosť tým, že majú teleso z materiálu, ktorý pohlcuje zvuk, napr. z bavlnenej plsti.

Akustické závesné svetlo čiernej farby
Samostatné pracovisko
Akustické závesné svietidlá čierne
Veľkopriestorová kancelária
Akustické závesné svietidlá biele
Rokovacia miestnosť
Akustické závesné svietidlá žlté
Gastronómia a kaviareň

Ďalšie opatrenia na redukciu hluku

Stropná
Strop

Značný účinok možno dosiahnuť v spojení akustických stropov s akustickými lampami.

steny
Stena

Keďže steny sú akusticky tvrdé, odrážajú zvuk. Proti tomu môžu pôsobiť obrazy, kalendáre alebo plagáty.

podlahy
Podlaha

Na rozdiel od parkiet pohlcujú koberce kročajový hluk. Aj izbové rastliny pohlcujú zvuk.

nábytku
Nábytok

Police na knihy, skrine na spisy a samozrejme „rokovacia pohovka“ majú kladný vplyv na priestorovú akustiku.

okna
Okná

Lamely alebo závesy pohlcujúce zvuk zabraňujú tomu, aby sa od okien odrážali zvuky a vrátili sa späť do priestoru.

priečky v miestnosti
Rozdelenie priestoru

Ak je to možné, treba kopírovacie stroje a tlačiarne umiestniť do samostatne oddelenej miestnosti. Väčšina ľudí považuje tento zdroj zvuku za rušivý.

Kontakt

Spracovanie údajov vyplývajúcich z použitia nášho kontaktného formulára podlieha našim Zásadám ochrany osobných údajov.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Na čo slúžia akustické svietidlá?

Ako fungujú akustické svietidlá?

Kde sa používajú akustické svietidlá?

Aké typy akustických svietidiel existujú?