Návrh osvetlenia kancelárie

Plánovanie osvetlenia kancelárie

Mnoho zamestnancov strávi v kancelárii na svojom na pracovnom mieste približne 8 hodín. Aj v práci je faktorom pohody dobré osvetlenie: Umožňuje vykonávanie akejkoľvek činnosti a má vplyv na zdravie. Navyše je osvetlenie pre firmu aj reprezentatívnym a ekonomickým faktorom.

Už vyše 20 rokov vykonávajú plánovači osvetlenia spoločnosti Svetlá.sk Professional poradenstvo pre firemných zákazníkov, aby so zohľadnením všetkých individuálnych podmienok a želaní dosiahli ideálne osvetlenie kancelárií.

Vlastnosti moderného osvetlenia kancelárie

Human Centric Lighting

Kancelárske svietidlá využívajú svetlo zvyšujúce koncentráciu s vysokým podielom modrej farby, aby pôsobili proti únave. Navyše stimulujú najmodernejšie systémy osvetlenia HCL svojou farbou svetla prirodzenú zmenu denného svetla. Vďaka tomu optimálne podporujú produktivitu a zdravie.

Human Centric Lighting
Osvetlenie súvisiace s úlohou

Presne pre danú úlohu

V každej kancelárii sa menia pracovné činnosti a miesta výkonu práce. Osvetlenie musí toto všetko zohľadniť, aby sa optimalizoval každodenný kancelársky život. Tak musí napr. svetlo na písacom stole zodpovedať iným kritériám než na centrálnom bode stretávania, ma ktorom sa obhliadajú dizajnérske práce.

Energetická účinnosť a nákladová efektivita

Pre každú spoločnosť je podstatným faktorom hospodárnosť. Inteligentné osvetlenie kancelárie využíva efektívnu svetelnú techniku LED. Navyše reaguje snímačmi prítomnosti a súmraku na pohyb zamestnancov a intenzitu dopadajúceho denného svetla.

efektívnosť nákladov na energiu

Svietidlá pre kanceláriu

Kvalita svetla v kancelárii

Pri plánovaní osvetlenia zohľadňujú naši experti zo spoločnosti Svetlá.sk Professional presné podmienky priamo na mieste, aby určili optimálne osvetlenie kancelárie.

S ohľadom na charakter priestoru zohľadňujeme napr.:

 • dopad denného svetla

 • rozptýlenie svetla stenami, stropmi a podlahami

 • výšku stropu, kútiky, farby stien

 • zóny priestoru, ktoré sa musia zintenzívniť svetlom

 • priebeh svetla a tieňa v priestore

 • vplyv svetla, farieb a materiálov na atmosféru

 • národné faktory, pretože svetlo je aj otázkou rôznych kultúr

Podmienky priestoru predurčujú riešenia.

Stav miestnosti
Výber svietidla

Čo sa týka výberu svietidiel zahŕňame okrem iného:

 • hladinu osvetlenia a rozptyl jasu svetla

 • obmedzenie priameho oslnenia

 • obmedzenie oslnenie odrazom na obrazovke a iných pracovných prostriedkoch

 • trojrozmerná viditeľnosť primeraným tienením

 • zabránenie rušivým tieňom

 • farbu svetla a podanie farieb, ustálenosť svetla

Výber svietidiel spĺňa všetky požiadavky.

Človek v stredobode

Výskumná štúdia „Vnímaná kvalita svetla v kancelárii” od spoločnosti Zumtobel a Fraunhoferovho inštitútu ukazuje, na čom zamestnancom v každodennom kancelárskom živote záleží. Naše plánovanie osvetlenia vždy priznáva vysokú prioritu aj čo sa týka zamestnancov.

Svietidlá jasnejšie ako norma
Jasnejšie ako norma

Normy odporúčajú intenzity osvetlenia okolo 500 luxov. Avšak štúdia ukazuje, že zamestnanci uprednostňujú intenzity osvetlenia od 800 luxov.

Umelé svetlo aj v lete
Umelé svetlo aj v lete

Štúdia ukazuje, že sa umelé svetlo nevyužíva iba počas zimných dní, ale aj v lete – často viac ako šesť hodín.

Nastaviteľné osvetlenie
Nastaviteľné osvetlenie

Individuálne stmievateľné a farebne meniteľné umelé svetlo zvyšuje pohodu a tým aj produktivitu a kreativitu.

nepriame svetlo
Priame/nepriame svetlo

Priame/nepriame svetlo uľavuje očiam zníženými svetelnými kontrastmi a poskytuje najlepšie svetelné podmienky – cítia to tak aj zamestnanci.

Typy kancelárií

Nie je kancelária ako kancelária. Naši plánovači osvetlenia vám zostavia pre vaše individuálne priestory rôzne riešenia, z ktorých si môžete vybrať. Aké systémy osvetlenia sa nakoniec použijú súvisí vždy aj s právnymi ustanoveniami.

Svietidlá pre jednotlivé kancelárie
Samostatná kancelária
 • Pôdorysná plocha 10 až 50 m²

 • Pre 1 až 2 osoby

 • Spravidla vysoký podiel denného svetla

Umelé osvetlenie sa využíva prechodne. Odporúčané sú svietidlá rovnobežné s oknom, napr. závesné svietidlá.

Svietidlá pre skupinovú kanceláriu
Skupinová kancelária
 • Pôdorysná plocha 50 až 300 m²

 • Do 25 osôb

 • Spravidla prirodzene osvetlená
  iba v zónach blízko okien

Flexibilné skupiny písacích stolov sú osvetlené prenosnými systémami osvetlenia, napr. kancelárskymi stojanovými svietidlami. K tomu je tu priestorovo orientované základné osvetlenie, napr. panelmi LED.

Svietidlá pre otvorenú kanceláriu
Veľkopriestorová kancelária
 • Pôdorysná plocha od 400 do 1 200 m²

 • Do 100 osôb

 • Spravidla je potrebné trvalé umelé osvetlenie

Okrem osvetlenia priestoru, napr. LED panely alebo rastrové svietidlá, sa používajú jednotlivé svetlá osvetľujúce určitú oblasť, napr. svietidlá na písací stôl.

V zhode s európskou normou DIN EN 12464-1

Presné údaje o intenzite osvetlenia na pracovisku, resp. o osvetlení pracovísk vo vnútorných priestoroch určuje norma DIN EN 12464-1. Tá predpisuje pre bežné kancelárske pracovisko intenzitu osvetlenia najmenej 500 luxov. Pri našom plánovaní osvetlenia zohľadňujeme tieto a ďalšie špecifické požiadavky. Zistite na tomto mieste viac o optimálnom osvetlení pracoviska.

Rozdelenie na zóny a dodatočné oblasti

Nielen samotná kancelária a jej rôzne svetelné zóny, ale aj všetky priestory patriace do komplexu, musia byť príjemne a účelne osvetlené. Naši plánovači osvetlenia sa budú venovať Vášmu malému alebo veľkému projektu osvetlenia a v komplexnom koncepte rozdelenia na zóny určia, ktoré oblasti majú aj mimo pracoviska osobitné požiadavky na osvetlenie.

Svietidlá pre vstupný priestor

Vstupný priestor

Na recepcii sa osvetlenie sústreďuje na dobrý prvý dojem, príjemné a neoslňujúce svetlo, ale aj na optimálne vizuálne podmienky pre zamestnancov.

Chodba

Funkčné svietidlá sa starajú o optimálne vizuálne podmienky na chodbách. Cielené využitie akcenty vytvárajúceho svetla sa postará o zmenu, napríklad pri estetickom zvýraznení objektov.


Svietidlá pre chodbu
Osvetlenie konferenčnej miestnosti

Konferenčná miestnosť

Rovnomerné, jasné svetlo pôsobí reprezentačne a je esenciálne pre intenzívnu výmenu informácií v rokovacej miestnosti. Ak sa používa príslušenstvo, ako napr. projektor, je stmievateľné osvetlenie obligatórne.

Kafetéria

Na rozdiel od pracovného priestoru sa do kafetérie odporúča teplé biele a príjemné osvetlenie. Aj jedlá pôsobia v tomto svetle príťažlivejšie.

Osvetlenie kaviarne

Perfektné plánovanie osvetlenia s ekonomickými aspektmi

Optimálne využitie denného svetla

Inteligentné zariadenia na ochranu proti slnku, ako sú rolety a žalúzie, regulujú dopad denného svetla, vďaka čomu sa zníži tvorenie tepla a zabráni oslneniu. Zároveň sa však denné svetlo optimálne nasmeruje do priestoru.

Šetrenie prevádzkových nákladov

V závislosti od pohybu sa prostredníctvom inteligentných snímačov prítomnosti zapína osvetlenie. Navyše určujú snímače súmraku dopad denného svetla. Týmto spôsobom sa svetlo podľa potreby stlmí alebo vypne

Uľahčenie údržby

Pomocou ZBERNICOVÉHO systému v celej budove je neustále monitorovaná funkčnosť svietidiel. Pri výpadku možno bez časového oneskorenia zasiahnuť. Vhodná je aj integrácia bezpečnostného osvetlenia.

Bildquelle: dguv

Kontakt

Spracovanie údajov vyplývajúcich z použitia nášho kontaktného formulára podlieha našim Zásadám ochrany osobných údajov.