Správna likvidácia žiaroviek

Od roku 2006 sa v smernici o OEEZ (odpade z elektrických a elektronických zariadení) uvádza, že určité typy žiaroviek sa musia bezpečne zlikvidovať.

Ktoré žiarovky sa považujú za OEEZ a ako by ste ich mali zlikvidovať?

  • Kompaktné žiarivky (CFL) a žiarivkové trubice, ktoré by sa nemali vyhadzovať do štandardného odpadkového koša. Obsahujú veľmi malé množstvo ortuti, ktoré nie je nebezpečné pre používateľa svetelného zdroja, no mali by sa náležite zlikvidovať.
  • LED žiarovky by sa nemali vyhadzovať do štandardného odpadkového koša. Namiesto toho ich zaneste do najbližšieho recyklačného strediska.
  • Žiarovky a halogénové žiarovky sa môžu zlikvidovať s bežným domovým odpadom.

Čo robiť, ak sa rozbije úsporná žiarovka?

  • Rozbitú žiarovku v žiadnom prípade nevysávajte ani nezametajte! Vysávačom alebo metlou môžete neúmyselne rozptýliť ortuť po celej domácnosti.
  • Ako postupovať: Otvorte okno: pri rozbití žiarivkovej trubice alebo kompaktnej žiarivky sa do miestnosti uvoľní malé množstvo ortuťovej pary, čo by mohlo byť škodlivé, ak sa vdýchne. Preto je najlepšie miestnosť vyvetrať, kým budete rozbitú žiarovku upratovať. Okná nechajte otvorené aspoň 10 minút.
  • Ako postupovať: Znečistené miesto pozametajte kusom tvrdého papiera alebo lepenky, aby ste pozhŕňali väčšie úlomky a potom cez dané miesto prejdite lepiacou páskou, čím zachytíte drobné úlomky alebo prach. Nakoniec zasiahnuté miesto vytrite vlhkou handrou, aby ste odstránili zvyšné nečistoty.
  • Ako postupovať: Úlomky žiarovky a handru/lepiacu pásku vložte do vzduchotesnej nádoby, napríklad do mraziaceho vrecka alebo zaváraninového pohára, a zaneste ju do najbližšieho zberného miesta, ktoré prijíma úsporné žiarovky a žiarivky.