Iba

-11 % od 109 € | -14 % od 169 € takmer na všetko

Až -65 % na vnútorné a vonkajšie osvetlenie

Právne oznámenie

,Lampenwelt GmbH
 

Telefón: +421 258 419 273

Použite náš kontaktný formulár

Rabanusstraße 14-16
36037 Fulda
Nemecko
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Fulde
Zaregistrovaná na súde: Gießen, HRB, pod číslom 8845

Výkonní riaditelia: Vanessa Stützle, Aleš Drábek, Ansgar Weber

IČ pre DPH podľa § 27a zákona o dani z pridanej hodnoty (Umsatzsteuergesetz): DE 815 559 897
Reg. č. pre OEEZ: RV21EEZ0000184
Zodpovedný za obsah podľa § 5 TMG, 18 Abs. 2 MStV: Vanessa Stützle, Aleš Drábek, Ansgar Weber

E-Mail: info@lumories.sk

Foto: Vanessa Stützle, Aleš DrábekFoto: Vanessa Stützle, Aleš Drábek
Zľava: Vanessa Stützle, Aleš Drábek

Autorské práva

Na túto webovú lokalitu a jej obsah sa vzťahujú autorské práva spoločnosti Lampenwelt GmbH. Akákoľvek redistribúcia alebo reprodukovanie celej webovej lokality alebo jej častí bez písomného súhlasu spoločnosti Lampenwelt GmbH je prísne zakázaná. Všetky práva na reprodukovanie v akejkoľvek forme, najmä na tlačených, elektronických a iných médiách, sú vyhradené.

Všetky názvy značiek, názvy výrobkov a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie o zodpovednosti

Na zaistenie presnosti a úplnosti informácií uvedených na tejto webovej lokalite vynakladáme maximálne. Spoločnosť Lampenwelt GmbH však nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií.

Riešenie sporov so zákazníkmi

Vždy sa snažíme dosiahnuť vzájomné porozumenie s našimi zákazníkmi. Môžete sa obrátiť na naše centrum služieb zákazníkom zaslaním e-mailu na adresu info@svetla.sk alebo nás môžete kontaktovať iným spôsobom uvedeným na našej stránke. Európska komisia poskytuje možnosť využiť na riešenie sporov osobitnú online platformu. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete po kliknutí na toto prepojenie. Nie sme však zo zákona povinní zúčastniť sa na formálnom konaní pre riešenie sporov pred Zmierovacím výborom pre spotrebiteľov.