Zásady používania súborov cookie

Počas používania našej webovej lokality sa do vášho počítača nainštaluje súbor cookie. Čo to znamená?

Na našej webovej lokalite používame takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé reťazce údajov vo forme textových informácií, ktoré webový server posiela do vášho prehliadača. Tieto súbory sa následne uložia na váš pevný disk. Súbory cookie dokáže prečítať iba server, ktorý ich pôvodne odoslal, pričom poskytujú informácie o tom, čo a kedy ste si prezerali na webovej lokalite. Samotné súbory cookie iba identifikujú IP adresu vášho počítača a neukladajú žiadne osobné údaje, ako napríklad vaše meno. Údaje uložené prostredníctvom súborov cookie nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

Okrem toho používame súbory cookie, ktoré umožňujú analyzovať správanie používateľa pri prezeraní obsahu na internete.

Súbory cookie, ktoré v súčasnosti používajú naše stránky, nájdete tu. Tu môžete nájsť informácie o účele použitia a dobe uloženia jednotlivých súborov cookie.

Údaje o používateľovi získané týmto spôsobom sa anonymizujú prostredníctvom rôznych technických opatrení. Spojenie s príslušným používateľom nie je možné. Tieto údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi.

Môžete sa rozhodnúť, či povolíte používanie súborov cookie. Po prvé, zmenou nastavení prehliadača (zvyčajne sa nachádzajú v časti „Options“ [Možnosti] alebo „Settings“ [Nastavenia] vo vašom prehliadači) si môžete vybrať, či chcete prijať všetky súbory cookie, či máte byť informovaný o inštalovaní súborov cookie alebo či odmietnete všetky súbory cookie. Okrem toho sa môžete prostredníctvom banneru, ktorý sa zobrazí pri prvom použití našej webovej lokality a ktorý odkazuje na naše vyhlásenie o ochrane údajov, slobodne rozhodnúť, či nám chcete dať súhlas na inštaláciu súborov cookie alebo či chcete tento súhlas odmietnuť.

Vyjadrením súhlasu prostredníctvom banneru nám dovoľujete vložiť súbory cookie do vášho zariadenia a spracovať ich na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Vyjadrením súhlasu prostredníctvom banneru nám dovoľujete vložiť súbory cookie do vášho zariadenia a spracovať ich na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1. vyššie. Zákonnosť spracovania, ktoré sa už uskutočnilo pred odvolaním súhlasu, zostáva nedotknutá.

 

Zákonným základom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom súborov cookie potrebných na technické účely a súborov cookie používaných na analytické účely je to, že spracovanie týchto údajov je nevyhnutné pre naše legitímne záujmy (na zistenie typov zákazníkov, ktorí sa zaujímajú o naše výrobky a služby, na aktualizáciu a zaistenie relevantnosti našej webovej lokality, na rozvíjanie našej obchodnej činnosti a na získanie informácií pre potreby našej marketingovej stratégie).

Účelom použitia súborov cookie technického charakteru je uľahčiť používateľom používanie webovej lokality. Niektoré funkcie našej webovej lokality nie je možné sprístupniť bez použitia súborov cookie. Tieto funkcie si vyžadujú, aby prehliadač bolo možné rozpoznať po návšteve inej stránky.

Údaje o používateľovi získané prostredníctvom súborov cookie technického charakteru sa nepoužívajú na vytváranie profilov používateľov.

Analytické súbory cookie slúžia na zlepšovanie kvality našej webovej lokality a jej obsahu. Prostredníctvom analytických súborov cookie sa dozvedáme, akým spôsobom sa používajú naše webové stránky, vďaka čomu môžeme neustále optimalizovať naše služby.

Súbory cookie sa uložia v počítači používateľa a odošlú z tohto počítača na našu lokalitu. Ako používateľ máte teda používanie súborov cookie pod kontrolou. Zmenou nastavení v internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Súbory cookie, ktoré už boli uložené do vášho počítača, možno kedykoľvek odstrániť. To sa môže uskutočniť aj automaticky. Pri deaktivovaní súborov cookie pre našu webovú lokalitu je možné, že niektoré aspekty našej webovej lokality nebudú plne fungovať.

 

S účinnosťou od 1. októbra 2018
Stiahnuť PDF